Dorfsünden

Dorfsünden. Wien 1887 [Novellensammlung]