William Prescott (4. 5. 1796 Salem – 28. 1. 1859 Boston (Massachusetts))