Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids

Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids. 1877
  • Sören Kierkegaard. Ein literarisches Charakterbild. In: [Ohne Übersetzerangabe.] Leipzig 1879