Alfons Goldschmidt (28. 11. 1879 Gelsenkirchen – 21. 1. 1940 Mexico City)

Schriftsteller, Journalist, Ökonom

  • Moskau 1920. Tagebuchblätter. Berlin [Reisebericht; ] Tagebuch PMB