Thomas Otway (3. 3. 1652 Trotton – 16. 4. 1685 London)