Gaius Iulius Caesar (13.7.100? v. Chr. Rom – 15.3.44 v. Chr. Rom)