Eduard Stucken (18. 3. 1865 Moskau – 9. 3. 1936 Berlin)

Schriftsteller

  • Die Gesellschaft des Abbé Châteauneuf. Tragikomödie. Berlin 1909 PMB
  • Lanvâl. Drama. Berlin [Drama; ] Tagebuch PMB
  • Lanzelot. Drama. Berlin 1909 PMB
  • Larion. Roman. Berlin [Roman; ] Tagebuch PMB